NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL (NT2)

Taal en ik zijn  onlosmakelijk met elkaar verbonden.Toen ik vier jaar was schreef ik mijn eerste gedichtje en toen ik acht was begon ik aan mijn eerste roman. Niet zo verwonderlijk voor een spruit uit een geslacht van toneelspelende schrijvers/schrijvende toneelspelers.

In mijn tienerjaren verzamelden jonge “gastarbeiders” zich bij de ICC, de ICE CREAM CORNER in Amsterdam, wat nu waarschijnlijk een plek voor hangjongeren zou zijn. Ik hielp ze met het Nederlands en wees ze de weg in de buurt. Andere culturen en talen boeien mij mateloos en toen ik eenmaal met cliënten ging werken was  het vanzelfsprekend dat ik me om “de buitenlanders” bekommerde. Toen nog geen “vluchtelingen”, wel oudere Turken en Marokkanen, die al langer in Nederland woonden. Voor hen ontwikkelde ik een speciale training, die ik ook uitvoerde. Later ook voor werkzoekende allochtonen, buitenlanders die een eigen bedrijfje wilde starten en allochtone alleenstaande moeders in de bijstand. Voor allen was het beheersen van de Nederlandse taal essentieel om in Nederland te kunnen functioneren en ik hielp ze daarbij.

Nu zijn het de vluchtelingen, de asielzoekers die verplicht moeten inburgeren en de taal moeten leren. Van analfabeet tot hoog opgeleid in eigen land en vaak getraumatiseerd. Het overheidskaderkader waarin ze de taal moeten leren is strakker dan vroeger en er zijn legio lesmethoden. Bij mijn laatste werkgever ontwikkelde ik “Themataal” , volgde ik een interne opleiding NT2 didactiek met als specialisatie Analfabeten, bij de Vrije Universiteit en schreef ik mee aan een methodiekboek over de aanpak van analfabeten en andersalfabeten , in opdracht van het toenmalige Ministerie van CRM. Van 2007 tot en met 2011 zette ik, in samenwerking met de gemeente Zwolle, de inburgeringstrajecten voor Capabeltaal op.

Ik zie het kader, waarbinnen ik werk als het raamwerk dat noodzakelijk is om de uitzonderingen te kunnen maken. Bij mij staat de individuele inburgeraar/anderstalige centraal en ik probeer  hem/haar binnen de groep , de aandacht te geven die aansluit op zijn/haar leerstijl en persoonlijke situatie, met de gekozen lesmethode en de overheidseisen/individuele  als rode draad. Herman is daarbij als assistent van onschatbare waarde.  Behalve  aan vluchtelingen geef ik les aan expats, kennismigranten, waarbij het meestal gaat om "taal op de werkvloer", studiebegeleiding en taalverhoging in het algemeen. 

Referenties

Quality Communication Barneveld (NT2 docent Vluchtelingenwerk Gelderland en Noord Brabant)

Leerplein Oss ( Nederlandse les aan Poolse expats in de productie en de tulpenteelt, Deventer en Biddinghuizen)

Totaalonderwijs (VluchtelingenWerk Overijssel, IMPact Gemeente Dronten, taalles in het kader van arbeidsparticipatie)

Inburgering Apeldoorn  (NT2 les aan analfabeten)

OCD DEVENTER (Taalverhoging productiemedewerkers ARDAGH uit Turkije en Servisch Kroatie);  Inburgering individueel

Learnlight Londen (individuele taallessen aan kennismigranten uit Rusland en Polen, werkend bij AKZO NOBEL)

Individuele cliënten, o.a uit Turkije, Gambia en Cambodja.

Tarieven

Het tarief voor groepslessen is mede afhankelijk van de omvang, inhoud en duur van de opdracht en varieert van 25 tot 50 euro per uur, exclusief materiaalkosten, voorbereidingstijd en reiskosten.

Bij individuele verzoeken waarbij de taalleerder zelf moet betalen, houden wij in sterke mate rekening met het budget dat hij/zij beschikbaar heeft.

In voorbereiding

“Goedemorgen. Lekker geslapen?”

Een spreek- en leesboekje, ter vergroting van de alledaagse woordenschat, aanvullend op het reguliere NT2 lesmateriaal, met striptekeningetjes, die de theorie ondersteunen en personages die een afspiegeling zijn van de  multiculturaliteit van de doelgroep. Niet thema-gericht, wel direct bruikbaar in de praktijk. Hiervoor heb ik een tekenaar nodig. Al ik dit in samenwerking met een tekenende (ex) NT2-cursist zou kunnen doen wordt een hartewens waar.

TTT TweedeThuisTaal  Taalprogramma voor nieuwe Nederlanders.

Mijn naam is...

Het verhaal van een bijzondere inburgeraar, ,op een  originele en indringende  manier belicht, met exclusieve foto's van mijn levenslange vriend, de fotofgraaf Date van Utteren.